برنامه اکوخبر

اسپوتنیک وی همان آسترازنکاست ؟

رسانه های بریتانیایی مدعی شده اند که روسیه با استفاده از جاسوسان خود توانسته بلوپرینت واکسن آسترازنکا را دزدیده و با کپی از آن واکسن اسپوتنیک وی را ساخته است.

این ادعا توسط روسیه رد شده اما سال گذشته نیز چنین ادعاهایی در مورد روسیه مطرح شده بود و باید دید آیا مسکو در قبال این ادعاها سخن تازه ای مطرح خواهد کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد