طبق این آمار به طور متوسط ۳۵ درصد ظرفیت مخازن سدها پر است. این آمار کاهشی ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.