بازارها در یک قدمی تحولی بزرگ با اثرات پایدار!

فردا بازارهای جهان فعالیت خود را در حالی آغاز خواهند کرد که هفته پیش رو از جهات مختلف یک هفته خاص است و نه تنها داده های بسیار مهم از اقتصادهای بزرگ منتشر خواهد شد بلکه روز سه شنبه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار می شود و نتیجه آن هر چه باشد، به بازارها شوک وارد خواهد شد. در گزارش امروز، به تقویم اقتصاد جهان در هفته جاری و چند پیش بینی که از سوی تحلیلگران مطرح شده اشاره شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد