به گزارش اکوایران، نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اسفند ماه پس از صعود در هفته گذشته دوباره روندی نزولی داشته اما این کاهش در سطح اندکی رخ داده است.

کاهش دستوری نرخ سود بین بانکی به بهانه نجات بورس از بازدهی های منفی ماهانه انجام شده و در پی فرمانی است که در ابتدای زمستان دولت به بانک مرکزی ابلاغ کرده است.

در همین زمینه بانک مرکزی نیز بر این تصمیم پافشاری کرده و با ثابت نگه داشتن کوریدور نرخ سود بین بانکی در بازار شبانه سعی داشته تا با بسط پول در بازار باز، عملیات در بازار شبانه را کاهش داده و نرخ سود در این معاملات را کنترل کند.

نرخ سود

کاهش 0.03 واحد درصدی نرخ سود بین بانکی

در هفته دوم اسفند بنابر اطلاعات آماری بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در بازار شبانه برابر با 20.3 درصد ثبت شده و نسبت به هفته گذشته تقریبا 0.03 واحد درصد کمتر شد. این در حالی است که در هفته اول اسفند نرخ سود 0.07 واحد درصد صعودی شده بود.

میزان افتی که در میانه اسفند ماه در بازار بین بانکی به ثبت رسیده حد ناچیزی به شمار می آید. این در حالی است که دولت در دستور خود مبنی بر نجات بورس از بانک مرکزی خواسته بود نرخ سود در سقف بیست درصد قرار بگیرد.  

آمار ها نشان می دهد با وجود بسط بی شمار پول در بازار باز هنوز نرخ سود بین بانکی نتوانسته از مرز 20 درصد پایین بیاید.

نرخ سود

رکوردزنی بسط پول در بازار باز به منظور حبس نرخ سود

بانک مرکزی در بازار شبانه نقش تعیین کننده در کوریدور نرخ سود دارد. این نرخ مدت ها است در محدوده 14 تا 22 درصد قرار دارد. در همین رابطه بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ سود بین بانکی در ماه های اخیر تصمیم گرفت کوریدور نرخ سود را در این بازار ثابت نگه دارد.

به عبارت دیگر باوجود آن که وضعیت نقدینگی در بانک ها در محدوده خطرناکی قرار داشت و تقاضای پول در این بازار شدت گرفته بود بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نرخ سود را ثابت نگه داشته و این نیاز را در بازار باز مرتفع سازد.

در همین رابطه عملیات بازار باز در هفته های اخیر نشان از بسط بی سابقه پول و توافق صد درصدی پذیرش اوراق داشته است.

نرخ سود

به طور کلی در بازار باز بانکها می توانند اوراق را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز با توجه به صلاحدید خود این اوراق را از بانک ها خریداری کند. اتفاقی که به منزله بسط پول در بازار باز شمرده می شود. در همین رابطه بسط پول در بازار از مرز 85 هزار میلیارد تومان عبور کرده و رکوردهای تاریخی خود را در این بازار ثبت کرده است. موازی با این افزایش پذیرش اوراق نیز از سوی بانک مرکزی در این معاملات در سطح 100 درصد قرار داشته و برای پانزدهمین هفته متوالی بانک مرکزی با خرید تمام اوراق پیشنهادی دولت موافقت کرده است.

این رکورد معنای آن دارد که سیاست مالی بانک مرکزی در این بازار هم سو با نیاز بانک ها تعیین شده و این نهاد خریدار هر میزان اوراقی است که در این بازار عرضه شود تا از این طریق معاملات در بازار شبانه را کاهش داده و اجازه ندهد نرخ سود در آن بازار افزایش پیدا کند.

اقدام دیگری که در این بازار به منظور کنترل نرخ بهره در این هفته ها انجام شده کنترل نرخ بهره در بازار در کف دو ساله بوده است. در همین رابطه نرخ بهره در چهارمین هفته متوالی در سطح 19 درصد بوده و در کمترین میزان دو ساله بوده است.

نرخ سود

به عبارت دیگر بررسی های آماری از ابتدای زمستان تاکنون نشان می دهد در این مدت نرخ سود در بازار باز 1.15 واحد درصد کاهش پیدا کرده و از 20.15 درصد به 19 درصد رسیده است.

میزان بسط پول در بازار باز نیز با 50 درصد افزایش در این مدت از 57 هزار و 260 میلیارد تومان به 85 هزار و 550 میلیارد تومان رسیده اما نرخ بهره تنها 0.8 واحد درصد کاهش داشته است.

بنابراین با وجود پیامدهای تورمی این سیاست بانک مرکزی، برخی اقتصاددانان حتی عملکرد کاهشی نرخ سود در این بازار را نیز ناکافی می دانند.

این در حالی است که به هرحال نرخ سود بین بانکی پس از صعود هفته قبل دوباره کاهش یافته و در انتها در سطح 20.3 درصد قرار گرفته است.

نرخ سود