آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

اکوایران: نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۹ خرداد ۱۴۰۳، کاهش یافت.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی حاکی از تثبیت نرخ بهره بین بانکی در حوالی 23.5 درصد در ازای انبساط پولی 200 تا 210 همتی در شبکه بانکی هستند.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون گستره اجرای عملیات بازار باز در حدود 200 همت تثبیت شده است. این درحالیست که میزان اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از حدود 135 همت کاهش یافته و به حدود 4 همت در هفته اخیر رسیده است.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی از روند تغییرات نرخ بهره بین بانکی حاکی از ادامه مسیر این متغیر در کانال 23.5 درصد برای سومین هفته متوالی است.
اکوایران: بررسی‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم کاهش بسط پول در بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند توسط بانک مرکزی از ابتدای سال 1403، نرخ بهره از کانال صعودی ماه‌های اخیر خود خارج شده و در کانال 23.5 درصد ثبات نسبی یافته است.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد برای دومین هفته متوالی میزان تزریق در بازار باز بیش از 200 همت صورت گرفت و این موضوع با کاهش اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها همراه شد.
اکوایران: آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی حاکی از آن است که علی‌رغم تزریق بیش از 306 همت اعتبار در دو بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها، نرخ بهره بازار بین بانکی از مسیر نزولی خود که از ابتدای سال در پیش گرفته بود، منحرف شده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی در هفته گذشته به 10 همت کاهش یافت و حجم اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی نیز برای اولین بار از 200 همت عبور کرد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 22 فروردین 1403 به 23.48 درصد رسیده که در مقایسه با پایان 1402 حدود 0.18 درصد کاهش یافته است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم کاهش نرخ بهره طی دو هفته متوالی ابتدای سال 1403، همچنان در مقیاس فصلی نرخ بهره در روند صعودی قرار دارد.