به گزارش اکوایران و به نقل از اقتصادنیوز، عملیات بازار باز در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری روند نزولی خود را ادامه داده و در پایین ترین سطح خود در چند هفته اخیر قرار گرفت.

این عملیات به منظور کنترل نقدینگی بانک ها و نرخ سود بین بانکی در هر هفته صورت گرفته و بانک مرکزی با بسط پول در این بازار سعی می کند تا این دو هدف را تحقق بخشد. 

کانال 80 همتی بسط پول در بازار باز

از ابتدای مهر ماه سال گذشته تاکنون ماهیت عملکرد بانک مرکزی در بازار باز انبساطی بوده و هر هفته به بسط نقدینگی در این بازار پرداخته است.

در این بازار بانک مرکزی با  فروش اوراق بدهی به بانک ها، نقدینگی در نهادهای مالی تزریق کرده که سطح بالایی داشته و در کانال 80 همت به ثبت رسیده است.

با این وجود در مقایسه با دو ماه اخیر کمترین سطح بوده است.

در همین رابطه بانک مرکزی با خرید 87 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق از بانک ها در این بازار اقدام به انبساط پول کرده است. این تزریق توام با نرخ سود و تاریخ سررسیدی است که بانک مرکزی در این معاملات تعیین می کند. نرخ سود آن 19 درصد و تاریخ سررسید آن برابر با 7 روزه بوده است.

در مقابل نیز این نهاد در حدود 90 هزار و 340 میلیارد تومان نیز از بانک ها جمع آوری کرده که درنهایت خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار را به جذب 3 هزارو 240 میلیارد تومان رسانید.

اما در کنار این بازار، بانک مرکزی در بازار شبانه نیز روند بسط پول را دنبال کرده اما در این هفته سطح پایینی داشته است.

بازار باز

بسط پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی

در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی 230 میلیارد تومان پول به بانک های دارای کسری تزریق کرد. در بازار بین بانکی، موازی با بازار باز بانک های دارای کسری می توانند از نهادهای مالی دارای مازاد اقدام به قدض پول کنند. اعتبارات قاعده مند در این بازار نرخ سود 22 درصدی داشته که نشان از تزریق پول بانک مرکزی در این بازار دارد.

در همین رابطه در هفته اخیر بانک مرکزی در بازار شبانه، در حدود 230 میلیارد تومان پول تزریق کرده و در مقابل 470 میلیارد تومان نیز در این بازار جذب کرده است.

در نهایت مشاهده می شود باوجود کانال 80 همتی بسط پول در بازار باز اما خالص عملکرد بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی و بازار باز انقباضی بوده و کمتر از صفر به ثبت رسیده است. برخی از تحلیلگران این رقم را حائز اهمیت بیشتری در رصد فعالیتهای بازار های بین بانکی دانسته که روند انقباضی آن به همراه سطح پایین اعتبارات قاعده مند می تواند علامتی از کاهش نرخ بهره در هفته پیش رو باشد.

بازار باز