به گزارش اکو ایران، روند نقدینگی بسط داده شده در بازار باز در روندی نزولی قرار گرفت. در این بازار بانک مرکزی اقدام به تزریق پول کرده تا بتواند وضعیت نقدینگی بانک ها را تنظیم کند.

در همین راستا در هفته منتهی به 3 خرداد ماه بانک مرکزی 75 هزار میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده که معادل با همین رقم پول در بازار باز بسط داده است.

دومین اتفاق مهم در این بازار جدا شدن نرخ سود از کف چند ماهه بوده است.

بسط 75 همتی پول در بازار باز 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (2 خرداد ماه 1401) به شرح زیر است:

بازار باز

 

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

بازار باز

 

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (22 درصد) استفاده کنند.