به گزارش اکو ایران، عملیات بسط پول بانک مرکزی در بازار باز در هفته های متوالی در مرز 60 همت ثابت مانده است. اتفاقی که به گفته برخی از کارشناسان در ادامه سیاست اخیر بانک مرکزی بوده است یعنی قفل تزریق پول در بانک ها .

بانک مرکزی به طورکلی با فعالیت در دو بازار می تواند نقدینگی بانک ها و نرخ سود را مدیریت کند. بازار باز و بازار شبانه که در این هفته ها تغییرات قابل توچهی داشته اند.

تا پایان سال گذشته بسط پول در بازار باز تا مرز 95 همت نیز رفته بود اتفاقی که موجب وسعت بالای تزریق پول در بازار باز شده و در ادامه به افزایش در پایه پولی رسیده بود. بانک مرکزی پس از این افزایش سیاست خود را تغییر داده و در سال جاری تزریق پول در این بازار را کمتر کرد آن قدر که تا مرز 60 همت تنزل کرد.

قفل تزریق پول رشد اعتبارات قاعده مند

وقتی بانک مرکزی روند پول پاشی را در بازار باز کنترل کرد در بازار بین بانکی حجم معاملات به مرور رشد بیشتری یافت.

تفاوت این دو بازار در چنذ مقوله است. در بازار باز معاملات ماهیت میان مدت دارد و این تنها بانک مرکزی است که با صلاحدید خود نرخ سود و تاریخ سررسید بده بستان خود بانک ها را تعیین می کند. یعنی کاملا همه چیز به صلاحدید سیاست گذار در این بازار بستگی دارد ابزار معاملات در بازار باز نیز اوراق بدهی است. به این منوال که بانک ها میزان مورد نیاز خود را به بانک مرکزی پیشنهاد داده و این نهاد نیز هر میزان که صلاح بداند موافقت می کند.  سهمی که اکنون در مرز 60 همت قرار دارد. از آن جا که نیاز بانک ها در این بازار هنوز در مرز 80 همت قرار دارد احتمالا بخشی از استقراض خود را این نهاد های مالی در بازار شبانه برطرف می‌کنند.

در این بازار بانک های دارای مازاد اقدام به قرض دهی پول به بانک های دارای کسری می کنند. معاملات به صورت روزانه بوده و تاریخ سررسید آن کوتاه مدت است. دامنه نرخ سود نیز در این بازار از سوی بانک مرکزی تعیین می شود که از 14 تا 22 درصد است.

اعتبارات قاعده مندی که بانک مرکزی در این معاملات بسط می دهد(همان تزریق بانک مرکزی در بازار بین بانکی) در هفته اخیر به 28 هزار و 150 میلیارد تومان رسیده که از میانه ماه مهر سال گذشته تاکنون بی سابقه بوده است. به طور کلی به موازات کاهش بسط پول بانک مرکزی در بازار باز در این معاملات اما تزریق نقدینگی مسیری فزاینده داشته و اکنون به رکورد 9 ماهه رسیده است.

بنابراین مجموع پولی که بانک مرکزی در این دوبازار بسط داده همچنان در سطح بالایی قرار دارد. این رقم معادل با 88 هزار و 50 میلیارد تومان بوده که همچنان بالاترین در دوماه گذشته بوده است. نرخ سود بین بانکی نیز در این هفته به 21.31 درصد رسیده که بالاترین را در بازه یک سال و نیمه داشته است.

سطح بالای تزریق پول بانک مرکزی در کنار رکوردزنی نرخ سود علامتی از کاهش عرضه منابع در بازار بین بانکی است. به این معنا که با وخامت وضعیت نقدینگی بانک ها عرضه پول در این بازار کمتر شده و در نهایت نرخ سود نیز مسیر صعودی تری را پیموده است. 

بازار باز