درنتیجه سود فعالیت‌های معدنی در حوزه مس نیز افزایش یافت. اما آیا این سود راهی توسعه فعالیت‌های این بخش به ویژه اکتشافات می‌شود؟

در ادامه، مشروح گفتگوی اکوایران با سید احمد مشکانی، عضو هیات مدیره انجمن مس ایران را می‌بینید. با ما همراه باشید.