به گزارش اکوایران؛ براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت در مدت زمان مورد بررسی روند سرمایه گذاری به سمت صنایع بزرگ سوق یافته و این گروه بیشترین سرمایه پیش بینی شده را به خود اخصاص داده است.  

داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 18 هزار و 136 فقره جواز تاسیس برای 30 گروه مختلف صنعتی در کشور صادر شده  که به لحاظ تعدادافت 2.9 درصدی داشته است، اما به لحاظ سرمایه پیش بینی شده شاهد رشد  158.2 درصدی سرمایه گذاری بوده ایم. رشدی که نشان از تغییر ذائقه سرمایه گذاران دارد، بطوریکه پیش از این صنایع کم سرمایه یا همان کوچک و متوسط در اولویت سرمایه گذاری قرار داشتند،  اما در حال حاضر صنایع بزرگ برای جذب سرمایه از آنها پیشی گرفته اند . با این شرایط می توان گفت سرمایه گذاران هم اکنون سرمایه گذاری روی صنایع بزرگ و سرمایه بر را به صنایع کوچک و کم سرمایه ترجیح می دهند.

 از سوی دیگر داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که در نیمه نخست سال جاری بالاترین سهم پیش بینی سرمایه گذاری در گروه های صنعتی به گروه ساخت فلزات اساسی اختصاص داشته است. این گروه 31 درصد از کل سرمایه گذاری جوازها را به خود اختصاص داده است.

صنایع جذاب  

داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی ها»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی فابریک» بیشترین جواز تاسیس صادره به لحاظ تعداد را به خود اختصاص دادند. براساس آمار اعلام شده در این مدت در مجموع 18 هزار و 136 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه 5 میلیون و 718 هزار و 294 میلیارد ریال صادر شده است. 

براساس داده های اعلام شده بیشترین تعداد جواز تاسیس صادر شده در نیمه نخست سال جاری  به گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» اختصاص داشته است، به طوری از مجموع جوازهای صادره در مجموع دو هزار و 336 فقره جواز برای این گروه صادر شده و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده آن نیز برابر با 700 هزار و 562 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 214.2 درصدی داشته است.

از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی برای «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» نیز هزار و 809 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد افت 17.2 درصدی را ثبت کرده، اما به لحاظ ارزش رشدی 120.5 درصدی داشته است.  برای این گروه در نیمه نخست سال جاری 630 هزار و 934 میلیارد تومان سرمایه پیش بینی شده است.  در این مدت همچنین برای گروه «محصولات غذایی و آشامیدنیها» نیز در مجموع هزار و 797 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 0.2 درصدی داشته است، مجموع سرمایه پیش بینی شده برای این گروه برابر با 296 هزار و 292 میلیارد ریال بوده که  افت 6.4 درصدی داشته است.

جواز صادره برای گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» نیز برابر با هزار و 720 فقره بوده و افتی 2.7 درصدی در این مدت داشته است، اما سرمایه پیش بینی شده برای این گروه برابرا با  51.3 بوده؛ برای این گروه  306هزار و 965 میلیارد ریال سرمایه پیش بینی شده است.

 اما برای گروه «محصوللات فلزی فابریکی» هم در این مدت هزار و 301 فقره جواز تاسیس با سرمایه 128 هزار و 546 میلیارد ریال صادر شده که به لحاظ تعداد افت 19.3 درصدی  و به لحاظ ارزش نیز رشد 56.4 درصدی داشته است.