به گزارش اکوایران؛ طی ماههای اخیر شاهد برگشت خوردن برخی از محصولات کشاورزی از کشورهای مختلفی همچون ازبکستان و ترکمنستان، امارات، قطر، هند و روسیه بوده ایم اتفاقی که مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان این بخش ایجاد کرد و موجب شد تا برخی از بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی از دست برود.

عدم تطابق این محصولات با استانداردهای بهداشتی یکی از علل برگشت خوردن محصولات کشاورزی اعلام شده است. مشکلی که از یک سو به نوع سم مصرفی باز می گردد و از سوی دیگر به زیاده روی در آفت کش ها. در کنار استفاده بی‌رویه و نادرست از سموم و کودهای شیمیایی، نبود نظارت نیز بر این مشکل دامن زده است. 

در این خصوص مهدی حسینی یزدی رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران به «اکوایران» می گوید: نیاز سالانه کشور به آفت کش برابر با 27 هزار تن است، که این سم و آفت‌کش‌ها به 2 شیوه وارد کشور می‌شود در شیوه نخست، مواد اولیه سموم  وارد و در کشور فرموله می‌شود این سموم داخلی شهرت دارند. در شیوه دوم سموم آماده وارد می‌شود که 25 درصد از حجم سموم مصرفی در کشور به صورت وارداتی آماده مصرف هستند.  

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه تولید بخشی از سموم وارداتی در کشور مقرون به صرفه نیست می گوید: از مجموع 25 درصد سم وارداتی تولید 7 الی 8 درصد از این سموم در کشور مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر 5 تا 6 درصد از سموم مصرفی در کشور نیز در رده سموم نسل جدید قرار دارند که مربوط به کمپانی های بزرگ می شود که دوره کارنس (باقیمانده سم) آنها بسیار اندک است و ناخالصی کمتری دارند و دُز مصرفی آنها نیز کمتر از سایر سموم است.

به گفته رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران ، باید اجازه واردات سمومی که دوره کارنس آن 3 روزه است داده شود. در دوره کارنس، محصول باید در زمین باقی بماند تا باقی مانده سموم آن کامل از بین برود ؛ از سوی دیگر ممکن است یک کشاورز نداند دوره کارنس یک سم چند روز است و محصول را زودتر از موعد مقرر برداشت کند، این امر موجب می شود تا سموم در محصولات باقی ماند. حسینی در خصوص اینکه چند درصد از سموم مصرفی در کشور پرخطر است می گوید: در کشور ما  23 تا 27 درصد از آفت کش ها در گروه آفت کش های پرخطر قرار دارند.

اما اینکه در دنیا از چه سمومی استفاده می کنند، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران می گوید: در دنیا از حداقل سم استفاده می شود و اگر هم نیاز به مصرف باشد از نسل جدید آفت کش ها با حداقل دُز استفاده می کنند که کمترین دوره کارنس را دارد و از پایین ترین ناخالصی نیز برخوردار است.

میزان سم مصرفی نسل جدید در کشور

به گفته حسینی، تنها 5 تا 6 درصد سموم مصرفی در کشور در رده سموم نسل جدید قرار دارد و مربوط به کمپانی های بزرگ می شود، این سموم با توجه به اینکه دروه کارنس کمتری دارند، دنیا به سمت استفاده از این آفت کش ها حرکت کرده اند و ما نیز باید در بخش کشاورزی حداقل 40 تا 50 درصد از این سموم استفاده کنیم

با توجه به اهمیت استفاده از سموم نسل جدید این سوال مطرح می شود که چرا هنوز اقدام اساسی برای استفاده از این سموم صورت نگرفته است، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در این‌باره می گوید: در کشور 4.5 میلیون کاربر کشاورز داریم با این حال کشاورزان تنها می توانند از آفت کش‌های موجود استفاده کنند.