به گزارش اکوایران، بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده وضعیت نامساعد تولید محصولات معدنی است. بطوریکه در از میان محصولات منتخب معدنی 58.3 درصد محصولات افت تولید داشته اند و محصولاتی هم که رشد تولید را ثبت کردند، رشدی کمتر از 25 درصد داشته اند که این امر نشان دهنده آن است که تولید معدنی ها در مدت زمان مورد بررسی افت قابل توجهی داشته است.

داده های اعلام شده حکایت از آن دارد که در دوره زمانی مورد بررسی «شمش آلومینیوم» با رشد 24.8 درصدی بالاتری رشد تولید در محصولات منتخب معدنی را داشته و پس از آن به ترتیب «شیشه جام»،‌ «ظروف چینی»،‌ «کاتدمس» و «کاشی و سرامیک» در میان محصولات منتخب معدنی قرار دارند که رشد تولید داشته اند.

محصولات منتخب با افت رشد

بر این اساس آمارهای اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی تولید «شمش آلومینیوم» رشدی 24.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. مجموع تولید شمش آلومینیوم هشت ماهه 1400 برابر با 360هزار تن بوده است.

از سوی دیگر «شیشه جام» تولید شده در این دوره زمانی نیز رشدی 19.6 درصدی را ثبت کرده و براساس آمار اعلام شده از سوی «وزارت صمت» مجموع تولید شیشه جام به 884 هزار تن می رسد. وضعیت تولید «ظروف چینی» نیز در مدت زمان مورد بررسی از رشد 12.8 درصدی این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، براساس آمار اعلام شده در هشت ماه 1400 در مجموع 40 هزار و 500 تن شیشه جام در کشور تولید شده است.

«کاتد مس» چهارمین محصول معدنی است که در مدت زمان مورد بررسی رشد تولید 6.2 درصدی داشته است و رشد تولید «کاشی و سرامیک» نیز 3.7 درصد ثبت شده است.

محصولات منتخب با افت تولید

اما کدامیک از محصولات منتخب معدنی در این مدت افت تولید داشته اند؟ داده های اعلام شده نشان دهنده آن است که در میان محصولات معدنی « چینی بهداشتی»، «کنسانتره ذغالسنگ»، «سیمان»، «آلومینا»، «محصولات فولادی»، «فولاد خام»و «ظروف شیشه ای» به ترتیب بیشترین افت تولید را داشته اند.  

در میان محصولات منتخب معدنی «چینی بهداشتی» در مدت زمان مورد بررسی افتی 16.5 درصدی داشته است، ‌مجموع تولید این محصول در 8 ماهه 1400 برابر با 65 هزار و 900 تن بوده است.

ضمن اینکه در حوزه تولید «کنسانتره ذغالسنگ» کشور نیز در مدت زمان مورد بررسی افت تولید 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و مجموع تولید این محصول در مدت زمان مورد بررسی به 941 هزار و 700 تن رسیده است.

در حوزه «سیمان» نیز که یکی از تولیدات انرژی‌بر کشور است، تولید با افت 10.6 درصدی مواجه بوده؛ مجموع تولیو سیمان در مدت زمان مورد بررسی 43 میلیون و 330 هزار تن در 8 ماهه ابتدای سال جاری رسیده است که این ارقام، حکایت از افت حدود 5 میلیون تنی سیمان است.

از سوی دیگر  تولید «آلومینا» نیز در مدت زمان مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی با 9 درصد رشد و مجموع تولید آن به  155 هزار تن در سال جاری رسیده است.

در عین حال تولید «محصولات فولادی» که از جمله محصولات ارزآور برای کشور محسوب می شود نیز افت 7.5 درصدی تولید در 8 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. آمارهای منتشر شده از سوی این وزارتخانه حکایت از آن دارد در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 16 میلیون و 600 هزار تن محصولات فولادی در کشور تولید شده است.

بر این اساس آمارها حکایت از آن دارند که تولید «فولاد خام» کشور که در 8 ماهه ابتدای سال 99 معادل 19 میلیون و 217 هزار تن بوده، در مدت مشابه سال 1400 به 18 میلیون و 691 هزار تن رسیده است که حکایت از افت 2.7 درصدی دارد.

این افت تولید در ایران در شرایطی صورت گرفته که انجمن جهانی فولاد رتبه ایران را در تولید جهان، با یک رتبه ارتقا اعلام کرده است. در واقع، بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی، تولید فولاد ایران در ماه نوامبر بخش اعظمی از افت تولید خود را در ماه‌های پیش را جبران کرد و به 2.7 میلیون تن و در 11 ماه سال 2021 نیز به 25.7 میلیون تن رسید.

وضعیت تولید «ظروف شیشه ای» نیز در مدت زمان مورد بررسی از افت 0.3 درصدی این محصول دارد. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان موردبررسی در مجموع 481 هزار و 100 تن ظروف شیشه ای در کشور تولید شده است.