اما چه بر سر تلگرام خواهد آمد؟ آیا تلگرام برخلاف شعارش دیگر رایگان نخواهد بود؟ هزینه اشتراک تلگرام پریمیوم چقدر است و چه قابلیت هایی دارد؟