یکشنبه ناامید کننده بورس (به همراه تحلیل گروه غذایی)

امروز بازار ریزش زیادی به خود دید و شاخص ۴۷ هزار واحد کاهش یافت. برخی معتقدند تا نزدیک به دو هفته آینده که انتخابات آمریکا است، وضعیت بازار به همین شکل خواهد بود. امروز در برنامه دیدبان بورس با کارشناس برنامه، حمید سلمانی، به بررسی این مسأله پرداخته‌ ایم. همچنین در ادامه سوالاتی در خصوص گروه غذایی مطرح شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد