کامبک بورس به کمک حقیقی‌ها

در جریان معاملات امروز، با وجود اینکه بازار کار خود را منفی آغاز کرد و فشار عرضه همه صنایع را تحت تاثیر قرار داد اما ورود پول حقیقی و حفظ روند تقاضا باعث شد، فشار عرضه از بین برود و حتی برخی از نمادها به صف خرید نیز برسند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد