افت شاخص به کمک سهام بزرگ

اولین روز معاملاتی هفته با افت ۲۴ هزار واحدی شاخص‌ کل در حالی به پایان رسید که ارزش صف‌ های خرید حدود ۲ برابر صف ‌های فروش بود.

این مسئله نشان دهنده تاثیر شرکت‌ های بزرگ بر روی شاخص کل می‌باشد و تعداد زیادی از ۵۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه با حکمرانی عرضه رو به رو شدند که عامل اصلی افت شاخص کل در در پایان معاملات محسوب می‌ شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد