محمود شوری، معاون موسسه مطالعات ایران و اوراسیا می‌گوید:« آن چیزی که ممکن است بر اساس آن، روسیه به جنگ پایان دهد نخست تسلیم اوکراین است که خیلی قابل تصور نیست و حداقل غربی‌ها اجازه نمی‌دهند چنین سناریویی رخ دهد.» وی ادامه داد:« احتمال دیگر این است که خود روسیه بخواهد از مسیری که تا الان طی کرده عقب‌نشینی کند که این گزینه نیز دور از ذهن است.»

شوری با اشاره به اینکه روسیه الان در وضعیت تهاجمی قرار دارد و اوکراین در وضعیت تدافعی، ادامه داد:« روسیه بخش‌های مهمی از شرق و جنوب اوکراین را در تصرف خود دارد. بخش‌هایی را نیز به روسیه اضافه کرده و در قانون اساسی نیز آمده است. لذا به هیچ وجه نمی‌توان تصور کرد که روسیه بخواهد از موضع فعلی‌اش عقب‌نشینی کند مگر آنکه اتفاقات غیرمنتظره‌ای در روسیه رخ دهد. »