خرازی در این گفت‌وگو تاکید کرد که اگر موجودیت ایران تهدید شود، ناچاریم دکترین هسته‌‌‌ای خود را تغییر دهیم.

اما دلیل بیان این صحبت‌ها از سوی این مقام بلندپایه ایران چیست و آیا این مواضع اعلامی برای فشار قرار دادن مطرح شده یا نشانه‌ای از تغییرات است؟ رحمن قهرمانپور، پژوهشگر مسائل بین‌الملل با اشاره به اینکه ایران با هدف تحت فشار قرار دادن غربی‌ها این مسئله را مطرح کرده، گفت: «همانطور که آقای خرازی اشاره کرد، ایران خواهان آن است که آمریکا به برجام بازگردد و برجام احیا شود.»

قهرمانپور با اشاره به اینکه در سطح جهان نیز در مورد ایران دو دیدگاه وجود دارد، توضیح داد: «یک دیدگاه معتقد است که ایران به دنبال ساخت بمب نیست و مقامات ایران هم تاکید کرده‌اند. لذا ایران به دنبال کسب پرستیژ است.»

به گفته این کارشناس، یک نگاه دیگر این است که شاید ایران نیز به دلیل احساس تهدید به سمت ساخت سلاح هسته‌ای گام بردارد.

نسخه کامل در سایت اکوایران