مخالفان برجام معتقد هستند که نباید کشور را معطل مذاکره با غرب به ویژه آمریکا کرد و مخالفان تاکید دارند که راهى جز مذاکره، براى لغو تحریم‌ها و بهبود اوضاع کشور وجود ندارد. 

اکوایران در آستانه برگزارى دور دوم انتخابات ریاست جمهورى با برگزارى مناظره‌اى بین فواد ایزدى، استاد دانشگاه مطالعات جهان و کوروش احمدى، دیپلمات بازنشسته کشورمان به بررسى اهمیت مذاکرات و راه‌هاى رفع تحریم‌ها پرداخته است.

نسخه کامل مناظره ساعت ۲۲ منتشر خواهد شد.