اکوایران هم در میزگردی با حضور موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و محمد قوچانی، روزنامه‌نگار و سیاست‌پژوه این مسئله را بررسی کرده است.

غنی‌نژاد در پایان این میزگرد راه‌حل نهایی که باید برای نجات به آن متوصل شد را بازگشت به عقل دانست.