به گزارش اکوایران، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، تورم تولیدکننده است که به آن «پیش‌نگر تورم‌» یا «پیشران تورم» نیز گفته می‌شود. مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود، این شاخص را برای بخش خدمات محاسبه و اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، تورم تولیدکننده گروه خدمات در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین افزایش یافته و از زیر 3 درصد به بالای 5 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز با کنارگذاشتن رفتار کاهشی که در اسفند سال قبل داشت، به 40 درصد نزدیک شده است. در مقابل، تورم سالانه  از بالای 51 درصد به حدود 50 درصد رسیده است.

030321

پیشران تورم یا تورم تولیدکننده

 تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که قیمت کالا و خدمات به محض تولید و پیش از رسیدن به بازار مصرف‌کننده چند درصد نسبت به گذشته تغییر کرده و به نوعی نماگر هزینه‌های تولید است. به دلیل فاصله زمانی کوتاه بین تولید و مصرف خدمات، معمولا تورم تولیدکننده این گروه به تورم مصرف‌کننده آن نزدیک است. محاسبه ماهانه این شاخص برای گروه خدمات، نشان‌دهنده تغییر هزینه تولید خدمات در هر ماه نسبت به ماه قبل است. نرخ نقطه به نقطه آن نیز تغییرات را در هر ماه نسبت به همان ماه در سال قبل می‌سنجد. همچنین، تورم تولید سالانه خدمات، حاصل نسبتی از میانگین تغییرات هزینه تولید خدمات در «12 ماه منتهی به ماه مورد بررسی» و «12 ماه منتهی به ماه مورد بررسی در یک سال قبل» است.

افزایش هزینه تولید خدمات در اردیبهشت 1403

طبق گزارش مرکز آمار، تورم تولیدکننده ماهانه خدمات در اردیبهشت امسال به 5.4 درصد رسیده در حالی که در فروردین ماه 2.6 درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل برای یک ماه، روند نزولی این شاخص متوقف شده است. از میان اجزای گروه خدمات، بالاترین تورم ماهانه مربوط به خدمات «سلامتی انسان و مددکاری» بوده است.

تورم تولید نقطه به نقطه خدمات نیز از 32.7 درصد در فروردین به 39.9 درصد در اردیبهشت ماه رسیده است. بالاترین سطح این نرخ در خدمات مربوط به آب‌رسانی، مدیریت پسماند و تصفیه بوده است.

در مقابل، تورم تولید سالانه گروه خدمات از 51.7 درصد فروردین ماه عقب‌نشینی کرده و در اردیبهشت به 49.8 درصد رسیده است. بالاترین تورم سالانه تولید خدمات مربوط به خدمات تامین جا و غذا است که همچنان بالای 70 درصد باقی مانده است.