طبق بررسی‌های فارن‌پالیسی و بسیاری از دیگر رسانه‌های غربی، بایدن به عنوان یک دموکرات، اصولا نسبت به ایران رویکردی مثبت داشته و به دنبال احیای توافق هسته‌ای بوده‌است. حالا ۱۱ ماه از دور جدید مذاکرات ایران با آمریکا و سایر قدرت‌های جهان می‌گذرد. این روزها ماجرای توافق هسته‌ای ایران پررنگ‌تر شده، اما نگاه رسانه‌های جهان به روند مذاکرات چگونه است؟