دولتی که نیاز به رشد اقتصادی در کشور،‌ اولین برنامه‌ی توسعه‌ای کشور را در این دولت اجرایی کرد. گرچه شروع دوران هاشمی با رشد همراه بود اما به مرور،‌ مشکلاتی پیش آمد، دلار مجددا چند نرخی شد و تورم هم بر زندگی خانوار اثر گذاشت.