اخیرا وزیر امور خارجه چین سفری به کابل داشته و اکنون هم نشستی برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، در شهر تونشی چین برگزار شده‌است. اما آیا چین واقعا به دنبال ایجاد صلح در افغانستان است یا اهداف دیگری را دنبال می‌کند؟