به گفته او مترو پدیده‌ای نیست که بتواند خرابی‌ها را تحمل کند و سیستم دقیقی است که هر خرابی در آن می‌تواند سبب بی‌نظمی و نارضایتی شدید در زمان پیک مسافر شود.

هاشمی ادامه می‌دهد: در چند سال اخیر تعداد خرابی‌ها در مترو روز افزون شده و تقریبا هر روز شاهد موضوعی در مترو هستیم که باعث نارضایتی می‌شود. زمان اورهال برخی از قطارهای مترو گذشته است به این دلیل که قطارها زمانی که عمرشان به ۳۰ سال می‌رسد دیگر اورهال آنها صرفه اقتصادی ندارد.

او تاکید می‌کند مشکل اصلی خرابی‌های پی‌در‌پی واگن‌ها به دلیل مسائلی است که در نگهداشت آنها وجود دارد .

هاشمی به شوخی می‌گوید، خرابی‌های مترو حتی در کاهش مشارکت تهرانی‌ها در انتخابات هم سهم داشته است.