حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران پیشتر اعلام کرد که پروانه قبلی ساخت و ساز در حریم باغ گیاه شناسی اصلاح شده و دیگر براساس آن ساخت و سازی انجام نمی‌شود اما مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی تاکید کرده است که توسعه نامتوازن شهری در منطقه ۲۲ و بلندمرتبه‌سازی‌ها، نگرانی‌هایی بابت زوال این باغ ایجاد کرده است.

این گزارش تاکید دارد که این بلندمرتبه سازی‌ها می‌تواند پیامدهای ناگواری مثل کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی منطقه و باغ، خزان زودرس گونه‌های گیاهی، خشکیدگی گیاهان حساس و نیمه حساس، اخلال در تبادل گازی و فتوسنتز در گیاهان را به همراه داشته باشد.