به گزارش اکوایران- متوسط قیمت دلار در آذر ماه افزایش یافت. قیمت ماهانه دلار متشکل و سنا نیز در آخرین ماه پاییز رشد کرد و روی بیشترین مقدار سال جاری قرار گرفت. متوسط قیمت دلار متشکل در ماه آبان روی 26 هزار و 848 تومان قرار داشت و در ماه آذر به کانال 27 هزار تومان وارد شد. قیمت ماهانه دلار متشکل در آذر 27 هزار و 141 تومان بود.

1

قیمت دلار سنا نیز در ماه اخیر رکورد زد. قیمت سنا در آبان ماه روی 27 هزار و 121 تومان قرار داشت و برای ماه آذر 27 هزار و 256 تومان محاسبه می‌شد. متوسط قیمت دلار سنا و متشکل در فاصله 8 ماهه اردیبهشت تا آذر حدود 22 درصد افزایش یافت.

یورو در مقابل دلار تقویت شد

تغییرات قیمت یورو متشکل و سنا نیز در ماه اخیر مثبت بود، اما قیمت ماهانه یورو متشکل و سنا رکورد سال محسوب نمی‌شد. قیمت یورو متشکل از 30 هزار و 900 تومان در ماه گذشته به 31 هزار و 9 تومان در ماه اخیر رسید. یورو سنا در آبان ماه روی 31 هزار و 234 تومان قرار داشت و در آذر روی 31 هزار و 330 تومان قرار گرفت. رکورد قیمت یورو متشکل و سنا در ماه شهریور ثبت شد، که قیمت ماهانه یورو متشکل 31 هزار و 234 تومان و قیمت یورو سنا 31 هزار و 542 تومان به دست می‌آمد.

2

نسبت قیمت یورو متشکل به دلار متشکل در ماه شهریور 1.178 به دست می‌آمد. این نسبت در ماه آذر به 1.143 کاهش یافت. نرخ برابری جهانی این دو ارز در 31 شهریور مصادف با 22 سپتامبر حدود 1.175 بود. در حال حاضر هر یورو در بازار جهانی حدود 1.13 دلار ارزش دارد. متوسط یک ماه گذشته این نسبت در بازار جهانی 1.127 گزارش می‌شود. با وجود اینکه جهت حرکت بازار متشکل و بازار جهانی به صورت کلی هماهنگ بود، اما ارزش‌گذاری بیش از حد یورو متشکل در ماه آذر که متوسط ماهانه نرخ برابری جهانی در دسترس بود، نیز قابل مشاهده است.

3

انحراف معیار قیمت دلار افزایش یافت

در آذر ماه دور هفتم مذاکرات احیای برجام برگزار شد و قیمت دلار تحت تاثیر حواشی اخبار برجامی نوسات شدیدی را به ثبت رساند. انحراف معیار قیمت دلار که معیاری از نوسان قیمتی است، نیز در آذر ماه رشد قابل توجهی داشت. انحراف معیار قیمت دلار در آبان 354 تومان بود و در آذر به 694 تومان رسید، تنها در اردیبهشت ماه نوسان قیمت دلار از آذر شدیدتر بود. احتمالا در اردیبهشت ماه حواشی انتخابات ریاست جمهوری قیمت دلار را دچار نوسانات شدید کرده بود.

4