برنامه فردایی

فروش اوراق دولتی و افت بازار سهام؟!

در گفتگویی با علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سرمایه و معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به بررسی این سوال پرداخته‌ایم که آیا ارتباط علت و معلولی بین رونق و رکود بازار سهام با بازار بدهی وجود دارد؟

آیا صرف درج نماد در تابلوهای بورس و فرابورس برای اوراق بدهی، دلیلی برای این ارتباط است؟ بازار بدهی اساسا از چه جنس مشتریانی تشکیل شده است؟ آیا بالا رفتن یا پایین آمدن حجم معاملات در بازار بدهی نکته تحلیلی خاصی را در بر دارد؟ در ایران چه نسبتی بین ارزش بازار سهام و بازار بدهی وجود دارد و این نسبت در سایر کشورها چگونه است؟

همچنین در خصوص ملاک انتخاب اوراق بدهی مختلف و اولویت نقدشوندگی این اوراق به صحبت پرداخته‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد