اما واقعیت آن است که ما با موقعیت «فیل در اتاق» روبرو هستیم؛ واقعیتی که همه از آن آگاهند، اما کسی از آن صحبت نمی‌کند: بیشتر رویدادهای استارتاپی ایران تبدیل به دورهمی‌های کم‌خاصیتی شده‌اند که برگزار می‌شوند تا فقط برگزار شوند.

در این قسمت از آپدیت، نگاهی به رویدادهای استارتاپی ایران - و بطور خاص یلدا سامیت - انداخته و آنها را با برخی رویدادهای شاخص بین‌المللی مقایسه کرده‌ایم. همچنین بررسی کرده‌ایم که مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای تصمیم‌گیری در مورد شرکت کردن در یک رویداد وجود دارند، چه چیزهایی هستند.