گزارش کامل اکوایران درباره آخرین اظهارات درباره افزایش حقوق کارمندان را در لینک زیر بخوانید: