عوامل متعددی در رشد طلا تاثیر گذار بودند از آمار شاخص مدیران خرید گرفته تا رشد انتظارات تورمی که علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی درباره آن صحبت می‌کند.