برنامه متراژ

کجای تهران بسازیم؟

در این قسمت از برنامه متراژ سمت عرضه بازار ساخت و ساز مورد بررسی قرار می گیرد و به این سوال پاسخ داده می شود که در حال حاضر که بازار مسکن در وضعیت رکوردی به سر می برد، ساخت و ساز در کدام یک از مناطق شهر تهران به صرفه تر است.

وضعیت بافت فرسوده بهتر از نقاط دیگر است

کارشناس این برنامه روال ساخت و ساز در تهران را از ابتدای سال تا به امروز مورد بررسی قرار می دهد و وضعیت ساخت و ساز در ماه های آینده را پیش بینی می کند. او می گوید که ساخت و ساز به دلیل اینکه معاملات مسکن رشد منفی داشته از آن اثر گرفته و در کل الان صورت وضعیتی که می شود از بازار ساخت و ساز در شهر تهران اعلام کرد این است که ساخت و ساز سخت شده  و علتش هم این است که فروش مسکن در تهران توسط سازنده ها نسبت به سال گذشته سخت تر شده است. او همچنین به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می پردازد و البته به ساخت و ساز در بافت فرسوده اشاره می کند و این موضوع را بررسی می کند که در کدام مناطق وضعیت الان کمی بهتر از مناطق دیگر است.

در این برنامه همچنین با کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفتگویی انجام شده است. علی اکبری در صحبت هایش بیان می کند که با توجه به سیاست های تشویقی برای حمایت از نوسازی مسکن در بافت های فرسوده انجام شده است عمق رکود در بافت فرسوده کمتر از سایر مناطق است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد