برنامه متراژ

زمان مناسب خرید مسکن چه موقع است؟

مهم‌ترین پرسشی که مخاطبان برنامه «متراژ» در این هفته مطرح کردند این بود؛ «چه زمان، برای خرید مسکن مناسب است؟».

 دو کارشناس با تشریح عواملی که می‌تواند مشخص‌کننده روند آتی قیمت باشد به این پرسش پاسخ می‌دهند.‌ نموداری وجود دارد که تغییرات قیمت مسکن و قیمت سایر کالاهای مصرفی خانوارها را طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد، پاسخ در این نمودار است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد