برنامه متراژ

۴ نکته حقوقی برای خرید «خانه اول»

در این قسمت از برنامه «متراژ»، کارشناسان و مهمانان برنامه به سه موضوع مهم در بازار ملک پرداخته‌ اند.

جهش قیمت مسکن بعد از دو ماه توقف رشد بار دیگر شروع شده است.  چه عاملی باعث بازگشت تورم ملکی شده است؟ این اولین سوال مطرح در این برنامه است. موضوع مهم دیگر به اوضاع قیمت‌های نجومی در بازار زمین و راهکار حتمی مهار آن اختصاص دارد. در قسمت دیگری از برنامه «متراژ»، ۴ نکته حقوقی برای خرید بدون مخاطره «اولین خانه» توسط افراد بررسی می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد