برنامه متراژ

متغیر اثرگذار بر بازار مسکن سال جدید چیست؟

در این قسمت از برنامه «متراژ» به دو‌ موضوع پرداخته‌ایم؛ دعوای مشاعاتی در ساختمان‌های مسکونی و متغیر اثرگذار بر بازار مسکن سال آینده.

در ساختمان‌های مسکونی خیلی زود ساکنانش بخاطر بی‌اطلاعی از نحوه بهره‌برداری و مالکیت فضاهای عمومی ساختمان، با هم‌‌ به اختلاف می‌خورند. مشاعات ساختمان متعلق به چه کسی است؟!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد