برنامه متراژ

وام خرید مسکن یا مجوز تبدیل آپارتمان؟

سبدی از تسهیلات خرید مسکن با سقف های ۲ برابری آماده شده است اما دسترسی به این وام‌ها برای همه مقدور نیست.

اقساط این وام ها بالاتر از توان قسط‌دهی مستاجرهاست.

فرید قدیری درباره جزییات وام‌ها و استفاده‌ای که از آنها می‌شود کرد توضیح می‌دهد.

محمد هاشم بت‌شکن نیز از دوگانه قدیمی در تسهیلات مسکن می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد