نشانه‌های جدید از بازگشت عادل

غیر از حرف‌های رئیس سازمان صدا و سیما تحرکات دیگری هم دیده می‌شود که شائبه ایجاد تغییر در یکی از جریان‌های حاکم بر این سازمان را ایجاد می‌کند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد