در این برنامه متراژ، در بخش نخست نگاهی به روند قیمت در حدود سه سال گذشته شده است و در یک گزارش میدانی، حس مشاوران املاک به سعید جلیلی و مسعود پزشکیان دو‌نامزد راه یافته به مرحله دوم مورد پرسش قرار گرفته است.

‌علی فرحبخش، پژوهشگر اقتصادی اثر طولانی شدن فرآیند انتخابات ریاست جمهوری بر بازار مسکن را مرور کرده و در پایان، نظر برخی از اعضای شورای شهر را در رابطه با گزارش عملکرد شهرداری جویا شده‌ایم.