ورود شاخص کل به ابرکانال 800 هزار واحد

اقبال بیشتر به سهم های بزرگتر از مشخصه های بازار امروز است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد