صف‎های شیرین بورسی

امروز اکثر سهامداران و فعالان بازار سرمایه روز خوشی داشتند. شاخص از یک و نیم میلیون هم عبور کرد و یک سد روانی دیگر را شکست. غالب نمادها صف بود و کمتر سهمی را میتوان پیدا کرد که صف فروش یا حتی منفی باشد. البته باید گفت پشت این سرخوشی، نگرانی از روزهای آینده وجود داد. نگرانی از اصلاح بازار و ریزش شاخص، بعد از هر رشدی گریبانگر سهامداران می‎شود. ارزش معاملات خرد تا این لحظه از بازار 9 هزار میلیارد بود و میزان ورود پول حقیقی نیز می تواند نوید روزهای بهتر را بدهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد