نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌و‌گو درباره اقتصاد ایران - نشست پنجم

راه حل‌های نوبلیست‌های ۲۰۱۹ برای مبارزه با فقر - بخش دوم

در بخش دوم از پنجمین برنامه نقدونظر دنیای اقتصاد آقایان دکتر مهدی فیضی (استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد) و دکتر داود سوری (پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی) در پنل حضور داشتند. در این گفت‌وگو علاوه بر ارایه دیدگاه‌های اقتصاددانان، نظرات و‌ پرسش‌های شرکت‌کنندگان به بحث با موضوع راه‌های فقرزدایی به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد