درهای گردان در ارکان بورس!

«درهای گردان» اصطلاحا به جابجایی افراد از پست‌های حاکمیتی به مشاغلی در بخش خصوصی گفته میشود. پدیده‌ای که به عنوان یکی از ستون‌های امکان بروز فساد شناخته می‌شود. مشاهدات مکرر و شنیده‌های متواتر هم نشان می‌دهد که حساسیت کافی درخصوص تعارض منافع وجود ندارد و مساله درهای گردان نه تنها در بورس ممنوع نیست، بلکه کاملا رایج است. چرا سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه در این زمینه قوانین لازم را تصویب و اجرا نمی‌کنند؟ نهادهای قانون‌گذار چرا در این زمینه حساسیت نشان نمی‌دهند؟ آیا این نهادها کارکرد اصلی خود را فراموش کرده‌اند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد