این رویداد در برگیرنده ی آثار هنرمندان تثبیت شده در کشور است که در برخی موارد قیمت‌های پیش‌بینی شده از قیمت‌های بین‌المللی نیز بالاتر است، اتفاقی که هنرمندان کشور را در سطح ملی نگاه می دارد و اجازه مطرح شدنشان در سطح بین المللی را نمی دهد.

در این برنامه از پرسپکتیو با دکتر سجاد باغبان ماهر به روند قیمتی بازار ثانویه هنرهای تجسمی می‌پردازیم.

عکس بخشی از اثر صادق تبریزی است.