عبور از بزنگاه کسری بودجه

کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمد خود خرج کند. آثار سوء این پدیده بر هیچ اقتصاددانی پوشیده نیست؛ که از جمله پیامد‌های آن می‌توان به تورم در کشور اشاره کرد.

طبق گفته مسوولان، در سال ۹۸، کسری بودجه بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

با توجه به تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور، فروش نفت که منبع مهمی برای درآمد محسوب می‌شود، کاهش محسوسی داشته که همین امر می‌تواند کسری بودجه را بیش از پیش افزایش دهد.

یکی از راه‌های جبران این کاهش درآمد، افزایش درآمد‌های مالیاتی است اما این افزایش از طریق تغییر در ضریب فزاینده، به رکود بیشتر و کاهش تولید منجر خواهد شد.  


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد