به نظر میرسد بورس تهران در روزهای رکود به سر می‌برد، به رغم آنکه برخی کارشناسان عنوان می‌کردند که با توجه به متغیرهای موجود، شاخص در تابستان پتانسیل رشد دارد. در این برنامه چارسو با رضا فخر حسینی به بررسی و تحلیل تکنیکال شاخص کل، هم‌وزن و شاخص چند گروه مهم در بازار پرداخته‌ایم.