خپارس از برگزاری مزایده فروش تعدادی از خودروهای کارکرده و مستعمل و مازاد خود خبر داده است.

نمادهای فخاس و نماد فروژ در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای از پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته خود خبر داده‌اند.

شرکت پتروشیمی شاراک در گزارش تلفیقی حسابرسی شده خود از کسب سود خالص ۱۷۷۹ میلیارد تومانی خبر داده است که نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۲درصد کمتر شده است.