همچنین در کنفرانس ایران خودرو اعلام شد که با حمایت شورای رقابت و سازمان حمایت، ۸ محصول از قیمت‌گذاری معاف شدند و  در خصوص تجدید ارزیابی شرکت توضیح داده شد که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی که احتمالا تا پایان سال انجام صورت خواهد گرفت و با خروج از ماده ۱۴۱، نماد خودرو به بازار پایه منتقل نخواهد شد.

مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران: سال گذشته محدودیت‌های گاز ۷۰۰ میلیون دلار عدم النفع برای پتروشیمی‌ها به همراه داشته است.

مجید عشقی رییس سازمان بورس و احسان خاندوزی چندی پس از عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی از مخالفت خود و معایب این طرح گفتند.