این اقدام دیزنی با انتقادهای فراوانی همراه بوده و اعتبار جهانی دیزنی را به عنوان یک کمپانی محبوب، خدشه‌دار کرده است.

چرا باید عواقب این اقدام دیزنی را برای بینندگان فیلم‌های این کمپانی بیان کرد؟

در این قسمت به این سوال پاسخ داده‌ایم.