در بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بندهایی است که احتمال تأخیر در حصول توافق احیای برجام را افزایش می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، حل موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس در حالت ایده‌آل به نیمه دوم فروردین خواهد کشید.

از طرفی درخواست دقیقه ۹۰ روس‌ها از آمریکا برای تضمین رابطه روسیه و ایران و همکاری در برجام می‌تواند مذاکرات را با چالش جدیدی همراه کند.