این خبر در کنار توقیف هوایپمای ماهان در آرژانتین و حمله سایبری به این خط هوایی در ایران از سوژه‌های داغ کیوسک امروز صبحگاهی است.